Ara
  • Yasir Baloğlu

Duygu ile madde İlkel zaman sakinleri nasıl anlaşırdılar?


Toplumda Ataerkil bir yapının görülmesi insandaki duygu kabarmasından mı yoksa günlük ihtiyaçlardan mı hasıl olmuştur?


İnsana zamanın şartlarına göre şekil alan bir varlık olarak bakıp içgüdüleri hakkında isabetli değerlendirmeler yaparsak bu soruları makul ölçüde cevaplandırmış oluruz sanırım.


İnsana bahşedilen duyuların tezahürü sonucunda duygular işlevsellik kazanmıştır.En mükemmel dost veya en azgın düşman bile insan vücudunda yeri henüz tespit edilmemiş olan duyguların esareti altına girmiştir.Nitekim bu muhteşem olgu kimi zaman satırlara dökülmüş dillere serpilip kafiye olmuş, kimi zamanda insanda hırsa ve öfkeye sebep olup kardeşi kardeşe düşman kılmıştır.Nihayetinde yüzyıllar geçmiş karşısına aksi ve kavi bir kuvvet çıkmıştır.


Madde...


Tabiata özgü olan doğal baskılar ile insan ihtiyaçlarının artması sonucunda tacirler kervanından ahalinin yoğun olduğu panayırlara yerel sanayi kuruluşlarından küresel ölçekli pazarlara değin hayatın her alanını işgal etmiş bir kavram..


Hayatta kalma korkusu yaşayan insan, duygularını maddesel bir tapınım olan metaya değişmiş ve özünde ötekileşmiştir.Bu sayede ruh, bir zamandan sonra bendenden bir nevi ayrılmış fakat ebedi aleme irtihal etmeyip maddenin esiri olmuştur.Duygular ve madde çatışmış teknolojinin de etkisiyle madde ruha ve duyguya baskın gelmiştir.Mesela geçim sıkıntısının artmasıyla insanlar farklı alanlarda çalışmaya başlamış ve hemen hemen her gün rutin ve monoton bir hayatın müdavimi olmuşlardır.Bu durumdan kurtulmanın yolu manevi değerlerimizi özümseyerek bu hal üzerine istikameti sabit etmek ve yüce Allahın ipine sımsıkı sarılmaktır.


Vesselam...

Görüş, Öneri, Reklam ve İşbirliği İçin Bize Ulaşın

haberbizizde@gmail.com

©2020, haberbiziz.com kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır. 

M.S.P Kuruluşudur.