Ara
  • Nebi Durmaz

Bilgi çağı

İnsanoğlu her geçen gün yeni şeyler öğreniyor. İnsan hayatında Öğrenme bir ihtiyaç haline gelmiştir ki İlk insandan bu yana bu ihtiyaç kademe kademe yeni bir boyut kazanmıştır. Önce madenler bulunmuş ve madene şekil vermek için ateş icat edilmiştir. Bilgiyi kalıcı hale getirmek için yazı kullanılmış, ekonomik hayatı dengede tutmak amacıyla para icat edilmiştir. Bilgi geçmişte ve hakeza günümüzde insan hayatını kolaylaştırmaya bi araç tayin edilmiştir. Bilgi, Özellikle bu asırda küresel boyutta kendisini ispat etmiş olup en ücra muhitlerden devasa metropollere değin bir yayılma eğilimindedir.Kitle iletişim araçlarının domino taşlarını andıran o inanılmaz etkisinden makineleşmiş dünyanın bir ürünü sayılan ve özellikle yapay zekanın neticeleri olan bir takım büyüleyici hadiseleri bilgiye bağlamadan edemeyiz.İşte bu asır bu sebeplerden dolayıdır ki bilgi çağıdır ve bilgiye aç bir toplum oluşturmanın en temel dayanağı bilginin insan hayatını büyük ölçüde kolaylaştırmasıdır. Sosyolojik bakımdan hayatın her alanda kolay hale getirilmesinin önünü açan bu soyut varlık umulur ki istikbalde uzaylar arası geçişe zemin sağlayıp gezegenler arası yolculuğa göz kırpacaktır.


Samed kulu

Görüş, Öneri, Reklam ve İşbirliği İçin Bize Ulaşın

haberbizizde@gmail.com

©2020, haberbiziz.com kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır. 

M.S.P Kuruluşudur.